Bezpłatne porady prawne

Ustanowieinie służebności drogi koniecznej

To rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego na sąsiedniej nieruchomości mającej dostęp do drogi publicznej. Służebność tą ustanawia Sąd, który kieruje się interesem społeczno-gospodarczym, również w oparciu o oględziny na gruncie.

Prawa i obowiązki posiadacza służebności:
 • właściciel powinien mieć pełną swobodę poruszania się po drodze,
 • mając nieodpowiedni dostęp do drogi publicznej możemy żądać jego zmiany,
 • koszty związane z wytyczeniem drogi koniecznej ponosi osoba, która o przejazd wnosiła,
 • może zaistnieć nakaz wynagrodzenia za służebność drogową,
 • służebność wygasa, gdy nie wykonano jej przez dziesięć lat,
 • gdy służebność utraciła znaczenie właściciel nieruchomości obciążonej może żądać jej zniesienia,
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej nie możemy żądać, gdy sami pozbawiamy się dostępu do drogi publicznej.
Zasiedzenie nieruchomości

Następuje z mocy prawa i oznacza że osoba staje się automatycznie właścicielem po spełnieniu reguł z kodeksu cywilnego:

 • posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze, lub od trzydziestu lat w złej wierze,
 • dobra wiara istnieje wtedy, gdy posiadacz włada nieruchomością, pozostając w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z prawem,
 • posiadacz samoistny, jest to osoba, która nie jest właścicielem, mimo to działa i zachowuje się jak właściciel - płacenie podatków związanych z nieruchomością,
 • posiadaczem samoistnym nie jest najemca.
Stwierdzenie zasiedzenia orzeka sąd w formie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, w którym uczestniczyć muszą wszystkie zainteresowane osoby. Niezbędne jest więc wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości.
Ikony

Zadzwoń