Geologia

Oferujemy usługi z zakresu geologii i geotechniki.

Zajmujemy się badaniem podłoża gruntowego celem określenia parametrów geotechnicznych niezbędnych dla projektowania i wykonawstwa wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Oferta jest dopasowana do charakteru inwestycji oraz indywidualnych potrzeb klienta.

Zajmujemy się między innymi rozpoznawaniem podłoża gruntowego i sytuacji gruntowo-wodnej, sporządzaniem projektów robót geologicznych, opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Wykonujemy wiercenia, sondowania a także nadzór geotechniczny wraz z obsługą geotechniczną budowy.

Ikony

Zadzwoń